Praktijknummer: (0113) 37 25 65Spoednummer: (0113) 37 25 65 #8

Praktijkinformatie

Contact

Telefoon: (0113) 37 25 65
Spoednummer: (0113) 37 25 65 #8
Fax: (0113) 37 34 54Spreekuur

Maandag t/m vrijdag: ‘s ochtends vanaf 08.00 uur, uitsluitend na afspraak.
Afspraken maken via de assistente van 08.00 tot 09.00 uur.
In voorkomende gevallen bestaat voor werkenden en schoolgaande kinderen de mogelijkheid om ’s middags een afspraak te maken. 
Op donderdagmiddag is er geen spreekuur. De apotheek is wel bereikbaar.

Visites

Zo mogelijk aanvragen voor 10.00 uur bij de assistente.

Telefonisch spreekuur

Dagelijks van 13.00 tot 13.30 uur (behalve op donderdag). 
Voor telefonische consulten en/of uitslagen, meestal 2-3 dagen na onderzoek.

Let op: denk niet 'geen nieuws, goed nieuws': bel ALTIJD zelf voor uw uitslagen, óók van uitstrijkjes en borstfoto’s!

Assistente-spreekuur

De assistentes hebben de mogelijkheid zelfstandig zaken af te handelen, waaronder uitstrijkjes, injecties en bloeddruk metingen. Haar taken zullen in de toekomst uitbreiden. Ook daarvoor graag een afspraak maken. De assistentes zijn Ingrid van de Velde, Esther Melse en Sanne de Visser. 

Praktijkondersteuning

Voor medische zaken die langere begeleiding nodig hebben kunt U terecht bij de praktijkondersteuner (POH), zij heeft extra ervaring en opleiding gehad op het gebied van suikerziekte, chronische luchtwegproblemen en hart- en vaatziekten. Haar naam is Ina Ton, zij heeft praktijkruimte op Ooststraat 30A en kent het hele dossier. Zij doet, zo nodig, ook huisbezoeken op afspraak. Zij is aanwezig op maandag.

Zorggroep

De praktijk is aangesloten bij de zorggroep diabetes en preventie hart- en vaatziekten, een samenwerkingsverband van bevelandse huisartsen om de zorg op deze gebieden te optimaliseren.

Diëtiste

De diëtiste van Allevo doet 1x per 4 weken hier spreekuur op het adres Ooststraat 30a.

Bloed afname

De SHL is elke dinsdag (08-00 tot 9.00 uur) en donderdag (8.30-9.30 uur) aanwezig om bloed af te nemen. U kunt hiervoor met uw formulier binnenlopen op het adres Ooststraat 30a. Denkt u aan geldige legitimatie? En moet u nuchter zijn?

Verwijzingen   

Ten behoeve van medisch specialisten en andere instanties zoals logopedie, 1e lijnspsycholoog en Emergis, dietiste etc. hebt u een verwijzing nodig. Vaak gaat dat vergezeld van een verwijsbrief. Denk er aan die tijdig op te halen.

Uw gegevens en uw privacy

Uw medische gegevens zijn bij ons veilig. Niemand, ook familie niet, krijgt inzage in andermans gegevens zonder diens toestemming, behalve andere hulpverleners en de ouders van minderjarige kinderen. Wij verwachten dat uw verzekerings- en persoonsgegevens kloppen, en dat u geen medische informatie achterhoudt. Geef veranderde of nieuwe gegevens zo spoedig mogelijk door, óók aan uw verzekering!

Geheimhoudingsplicht

Omdat ik als zorgverlener een kritische houding heb ten aanzien van het delen van persoonlijke gezondheidsgegevens met andere partijen, staan standaard geen dossiergegevens ter inzage via het landelijk schakel punt (LSP).
Mijn vak is dermate persoonlijk dat ik geen vertrouwen heb in het delen van samenvattingen en kort door de bocht gaande diagnosen en behandelingen. Ik heb daar 28 jaar geen behoefte aan gehad en er zijn talloze argumenten om daar terughoudend mee te zijn.
Mocht U daar anders over denken geef dan in een gesprek met mij aan welke delen van Uw dossier wel gedeeld zouden mogen worden. Bedenk dat dat vooralsnog alleen de huisartsenpost betreft en niet een ziekenhuis. Lees daarvoor ook bijgaande uitleg van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.
Adres Ooststraat 30
4491 EH Wissenkerke
Contact
Telefoon:(0113) 37 25 65
Spoednummer:(0113) 37 25 65 #8
Huisartsen Dhr H.L.N. van der Veen
Mw J.M. Meerman