Praktijknummer: (0113) 37 25 65Spoednummer: (0113) 37 25 65 #8

Keuringen


U kunt een afspraak maken voor de volgende keuringen:

Rijbewijskeuring

Hoewel niet verboden is, is het voor huisartsen ongebruikelijk om eigen patiënten te keuren voor het rijbewijs, dus alleen niet ingeschrevenen zijn welkom.

Sportduikkeuring

Verricht ik naar richtlijnen en toestemming van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Vaak zijn deze keuringen vanuit de aanvullende verzekering terug te vorderen.

Verzekeringszaken


Bel ons hoofdnummer voor een afspraak: (0113) 37 25 65
Adres Ooststraat 30
4491 EH Wissenkerke
Contact
Telefoon:(0113) 37 25 65
Spoednummer:(0113) 37 25 65 #8
Huisartsen Dhr H.L.N. van der Veen
Mw J.M. Meerman