Praktijknummer: (0113) 37 25 65Spoednummer: (0113) 37 25 65 #8

Huisarts

Spreekuur:

Maandag t/m vrijdag: vanaf 08.00 uur. Wij werken op afspraak.

Afspraken maken via de assistente van 08.00-09.00 uur.

In voorkomende gevallen bestaat voor werkenden en schoolgaande kinderen de mogelijkheid om ’s middags een afspraak te maken.

Telefonisch Spreekuur:

Dagelijks van 13.00 tot 13.30 uur behalve op donderdag.

Voor telefonische consulten en/of uitslagen.

Let op: denk niet 'geen nieuws, goed nieuws'. Bel altijd zelf voor uw uitslagen, óók van uitstrijkjes en borstfoto’s.

 

Visites:

Aanvragen voor 10.00 uur.

 

Assistente-spreekuur:

De assistentes hebben de mogelijkheid zelfstandig zaken af te handelen, waaronder uitstrijkjes, injecties en bloeddrukmetingen. Ook hiervoor graag een afspraak maken.

 

Praktijkondersteuning:

De praktijkondersteuner (POH) begeleidt patiënten met suikerziekte, chronische luchtwegproblemen en hart-vaatziekten.

Voor geestelijke begeleiding is er ook een praktijkondersteuner.

 

Zorggroep:

De praktijk is aangesloten bij de zorggroep diabetes, COPD en preventie hart- en vaatziekten, een samenwerkingsverband van Bevelandse huisartsen om de zorg op deze gebieden te optimaliseren.

 

Diëtiste:

De diëtiste van Allevo houdt eenmaal per 4 weken hier spreekuur op het adres
Ooststraat 30 A.

 

 

 

Uw gegevens en uw privacy:

* uw medische gegevens zijn bij ons veilig. Niemand (ook familie niet) krijgt inzage in andermans gegevens zonder diens toestemming, behalve andere hulpverleners en de ouders van minderjarige kinderen.

* wij verwachten dat uw verzekerings- en persoonsgegevens kloppen, en dat u geen medische informatie achterhoudt. Geef veranderde of nieuwe gegevens zo spoedig mogelijk door, óók aan uw verzekering!

 

Waarneming:

Tijdens afwezigheid van de eigen arts neemt een collega waar, dat zal meestal in de praktijk zelf plaatsvinden. In de apotheek is de assistente aanwezig.

Adres Ooststraat 30
4491 EH Wissenkerke
Contact
Telefoon:(0113) 37 25 65
Spoednummer:(0113) 37 25 65 #8
Huisartsen Dhr H.L.N. van der Veen
Mw J.M. Meerman