Praktijknummer: (0113) 37 25 65Spoednummer: (0113) 37 25 65 #8

Welkom op de website van huisartspraktijk van der Veen te Wissenkerke

Belangrijke mededeling:

Januari 1988- April 2019

 

 

                                                                                      Wissenkerke  Januari 2019

 

 

Geachte Mevrouw en Meneer

 

 

Vanaf Januari 1988 ben ik gevestigd als   apotheekhoudend  huisarts in Wissenkerke en na 31  jaar komt daar per  1 april aanstaande een einde aan.  Na  rijp  beraad kies ik  in  de laatste  jaren  van mijn beroep als  huisarts  , voor een bestaan als  waarnemend  huisarts. Daarvoor zijn  vele redenen aan te voeren , maar de belangrijkste is  dat  de  praktijkverplichtingen te zwaar gaan wegen. Begonnen  met mijn vrouw  Brigitte als enige  medewerkster , die inmiddels  als  kwaliteitsmedewerkster op de rol staat , ik ben haar veel dank  verschuldigd. En uitgegroeid  tot  een  bedrijf  met 8 mensen , waarin management een grote rol speelt  en waar ik niet  voor opgeleid  ben.

Verder is mijn  praktijk te klein  en te weinig  interessant  om  over te  nemen  in een tijd  waarin  ook huisartsen steeds  vaker  part-time  werken en het ondernemerschap in een apotheekhoudende praktijk als een zware last  beschouwd  wordt.

Mijn vaste waarneemster Mw Meerman  heeft te kennen gegeven dat haar  toekomst  eerder in Goes  ligt , dus ook zij vertrekt  per  1  april aanstaande. Assistente  Ingrid  van de Velde heeft aangegeven ook  te willen stoppen  na  18  jaar . Ina Ton  en Femke  van der Poel , de gewaardeerde praktijkondersteuners , gaan ook naar elders. Kortom  veel wijzigingen in korte tijd.

Esther en Sanne gaan in overleg  met de  opvolgers , hoe  zij in te passen zijn.

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid   dat  de  collega’s, de heer ten Have  en mevrouw  de Pagter  uit  Kamperland  bereid  zijn om mijn patienten over te  nemen en bovendien  bereid  zijn  in het dorp Wissenkerke  praktijk te gaan voeren. Zij zullen uitbreiding  qua  arts- bezetting  nodig  hebben en hebben dat  gevonden in Mw  Minnaar.  De komende maanden  staan in het teken van een goede  overdracht  van patientendossiers en het  realiseren van goede communicatie , er staat dan ook op automatiseringsgebied  veel te gebeuren in de  komende  jaren.  Ik heb 31  jaar  met plezier  mijn  beroep  uitgeoefend , heb  veel geleerd door het vertrouwen dat U mij al die jaren schonk.

In maart volgt  nader  bericht  via de website  en het advertentieblad,  hoe de laatste  weken er uit gaan zien en wat er gaat  veranderen voor U.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans en Brigitte van der Veen

U vindt hier belangrijke informatie over de praktijk en andere (gezondheids)instellingen. Deze informatie wordt regelmatig onderhouden en vernieuwd. Daarom is het belangrijk om deze site toe te voegen aan uw favorieten en regelmatig te bezoeken.


Onze praktijk is apotheekhoudend hetgeen betekent dat uw geneesmiddelengebruik goed gekoppeld is aan uw medische situatie. Het is dan ook belangrijk om zo veel mogelijk geneesmiddelen hier te laten leveren om van deze meerwaarde gebruik te maken. Niet receptplichtige geneesmiddelen kunnen altijd voor u besteld worden.Afgelopen jaar is het bevolkingsonderzoek darmkanker gestart, in de komende twee jaar kunt U een oproep verwachten in de vorm van een paarse envelop als U tussen de 55 en 75 jaar bent. En ja, dat is ook van toepassing op mannen ditmaal.

Wij zijn een praktijk met een keurmerk!

Voor de certificering is dit jaar weer een patiëntenenquete ingezet: Van de 210  willekeurig uitgedeelde enquetes is  55 %  teruggekomen. Daarvoor onze hartelijke dank. De uitslagen laten een redelijke mate van tevredenheid  zien. Grootste, met name  bouwtechnische beperking, is de balie- en wachtruimte die niet gescheiden zijn. Mocht U vertrouwelijke info over de balie willen delen, vraag dan de assistente om U even apart te nemen.
Adres Ooststraat 30
4491 EH Wissenkerke
Contact
Telefoon:(0113) 37 25 65
Spoednummer:(0113) 37 25 65 #8
Huisartsen Dhr H.L.N. van der Veen
Mw J.M. Meerman